Dakonderhouds contract
Om een duurzame waterdichtheid te kunnen realiseren heeft ook het dak regelmatig onderhoud nodig. Afhankelijk van het toegepaste dakbedekking systeem, de gebruikte materialen, de ligging van het pand (bijvoorbeeld in een bosrijke omgeving) en het afschot, zal het dakvlak vervuilen.
Wanneer het dak regelmatig wordt geïnspecteerd en er tijdig reinigingsonderhoud en zo nodig reparatieonderhoud wordt uitgevoerd, zal de levensduur aanzienlijk verlengd worden.

Kerkhof dakdekkers biedt u de mogelijkheid uw dak regelmatige te inspecteren en preventief te onderhouden; het zogenaamde onderhoud-/serviceabonnement:
- een periodieke, visuele inspectie;
- schoonmaken van het dak, verwijderen van bladeren afval en dergelijke;
- het verrichten van kleine reparaties, vooral als er lekkagerisico aanwezig is op korte termijn;
- een advies en zo nodig prijsopgave voor eventueel op korte termijn te repareren of vernieuwen.
Een onderhoudsabonnement biedt u de zekerheid dat het dak langdurig naar behoren functioneert. Gelijktijdig wordt het dak door de ter zake kundige geïnspecteerd. Aan de hand van deze inspectie worden maatregelen getroffen zodat kleine gebreken aan het dak niet tot grote schade of lekkage en dus hoge kosten leiden. Deze inspectie en onderhoud geldt voor het hele dak.
Vorig jaar, maar ook dit jaar zijn er in nederland meerdere huizen en bedrijfspanden met platte daken bezweken, ten gevolge van hevige regenbuien en sneeuw. De daken zijn vaak bezweken door te weinig afschot van het dakvlak en/of verstopping of ontbreken van noodafvoeren. Hiervan worden vele gevallen niet gedekt door de verzekering.

Wij zien ons klantenbestand maandelijks stijgen. Dit komt omdat de weersomstandigheden steeds meer veranderen. Een jaarlijks onderhouds- en tevens inspectiecontract aan. Uitleg hierover
de Voordelen hiervan zijn:
- 24 uur service;
- wij nemen contact op voor het jaarlijks onderhoud en inspectie;
- geld besparing;
- altijd een goed dak boven u hoofd.

Voor meer info of voor het maken van een vrij blijven de maken  afspraak zijn wij te bereiken op

Telefoon 030-8894777